Türk gıda sektörü ABD pazarında büyüyor

Dünyanın en büyük gıda ürünleri ithalatçısı konumunda­ki ABD’de payını artırmak iste­yen Ege İhracatçı Birlikleri milli katılım çatısı altında 35 ihracatçı firma iki ihracatçı birliği olmak üzere 37 stant açıldı.

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Summer Fancy Food Show Fuarı’nın ABD’nin en büyük gıda fuarı olduğunu akta­ran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracat­çıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “New York Summer Fan­cy Food Show Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 25 yıldır başarılı bir şekilde orga­nize ediyoruz. ABD’ye hububat bakliyat yağlı tohumlar ve ma­mulleri ihracatımız 2023 yılın­da 680 milyon dolara ulaştı. Önü­müzdeki dönemde sektörümü­zün ABD’ye ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı istiyoruz” dedi.

Orta vadeli hedef 250 milyon dolarlık ihracat

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit ise ABD pazarında bilinen levrek, çipura ve peynir çeşit­leri ve Türkiye’nin son yıllar­da ihracatta yıldız ürünlerin­den olan Türk somonunu ser­gilediklerini belirterek, “2023 yılında Türkiye’nin ABD’ye su ürünleri ve hayvansal mamul­ler ihracatı yüzde 18’lik artışla 105 milyon dolardan 123 milyon dolara çıkmıştır.

Ege Su Ürünle­ri ve Hayvansal Mamuller İhra­catçıları Birliği olarak bu ihra­catın 79 milyon dolarlık büyük dilimini yaparak ABD’ye ihra­catın yüzde 64’ünü tek başımı­za gerçekleştirdik. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak ABD’ye ihracatımızı or­ta vadede 250 milyon dolara çı­karmak istiyoruz.

İhraç ettiği­miz ürünlerde balık, 76 milyon dolarla açık ara önde yer alırken, süt ürünleri ihracatımız 17 mil­yon dolar, tabii bal ihracatımız 12,5 milyon dolar ve yumurta ih­racatımız 3 milyon dolar sevi­yesinde” diye konuştu. Türki­ye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York Tica­ret Müşavirleri Filiz Köseyener, Bilgehan Ramazan Caner ve Os­man Nuri Gökbulut fuar sırasın­da stantları ziyaret etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir